• Narovnejte svá kulatá ramena třeba cviky v práci u počítače

  Pro běžce jsou základem dobré nohy, proč řešit ramena? Protože většinou nejsme jen běžci, ale i lidé, kteří mají sedavé nebo naopak fyzicky náročné zaměstnání. Horní končetiny používáme neustále, a pokud se kulatíme, nečekaně brzo se ozve bolest v krční páteři, mezi lopatkami, v ramenou nebo bolest, která střílí do paží.

  Cvičení s půlmíčem | foto: Kateřina Honová

  Rameno, to není jen jeden kloub, jak si ho běžně představujeme. Ramenní pletenec je funkční jednotka propojující hrudní kost, klíční kost, lopatku, pažní kost a hrudník. Funkčně zahrnuje pět kloubů a šestnáct svalů – bolet tedy má opravdu co.

  Bolest ramene je navíc často přenesená z krční nebo hrudní páteře, v některých případech dokonce z vnitřních orgánů (jater, slinivky, srdce). Teď se budeme zabývat funkčními poruchami držení, tedy stavem lidově nazývaným „kulatá ramena“. Máte je skoro jistě, pokud jste běžec, který neprovádí kompenzační cvičení; pokud pracujete na počítači a neprovádíte kompenzační cvičení; pokud máte fyzicky náročnou práci a neprovádíte kompenzační cvičení... je vlastně jedno, co děláte: skoro jistě je máte.

  Jak poznat kulatá ramena

  Pokud spustíme kolmici k zemi procházející zevním zvukovodem (dírkou v uchu, nikoliv tou na náušnice), měla by tato přímka procházet středem ramenního kloubu (obr. 1 a 2). Protože sami sebe nevidíte, je možnost se ještě postavit zády ke zdi nebo skříni (paty těsně u stěny) a zkontrolovat, kde je hlava a lopatky – hlava v lehkém kontaktu temenem a lopatky celou plochou v kontaktu se zdí, to je ideální stav.

  Kulatá ramena

  Kulatá ramena

  Správné postavení

  Správné postavení

  Kulatá ramena způsobuje neoptimální svalová souhra, která je zapříčiněna zkrácením některých svalů a oslabením jiných. Tato situace je dána geneticky a souvisí s pořadím zapojování svalů ve vzpřimování dítěte kojeneckého věku. Svaly s funkcí notorického zkracování jsou prsní (velký i malý), které táhnou rameno směrem dopředu, trapézový (jeho horní část), který táhne rameno směrem vzhůru, a sval, který zvedá horní úhel lopatky. Naopak mezi svaly-flákače řadíme svaly, které nazýváme rotátorovou manžetou ramenního kloubu, a svaly označované jako dolní fixátory lopatky. Jejich funkce je opačná než u svalů první skupiny, táhnou tedy rameno směrem dolů a dozadu.

  A copak s tím budeme dělat? V první fázi natáhneme zarputilého zkracovače, protože jinak nemůže slabý flákač pracovat. A právě ten je nutné v druhém kroku posílit. Ideálním výsledkem je rameno, které má v každé fázi pohybu maximální kontakt kloubní plochy s jamkou, ve fyzioterapii je tento stav nazýván centrovaným postavením kloubu.

  Protahování

  Velký prsní sval

  Protažení o rám dveří (podrobnější popis ve článku o strečinku) nebo vkleče o stoličku (obr. 3). Během protahování si hlídejte pozici ramen – nezvedejte je. Ohledně techniky opět doporučuji článek o strečinku. Zkratkovitě: Správnou pozici poznáte podle tahu ve svalu, ne podle bolesti. Výdrž minimálně po dobu 10 sekund.

  Protahování velkého prsního svalu

  Protahování velkého prsního svalu

  Malý prsní sval

  Protažení je poněkud náročnější na popis. Jste vleže na zádech, nataženou paži spustíte z postele dlaní ke stropu. Paži lehce nadzvedněte (cca 2 až 3 cm) a rotujte dovnitř (dlaň pootočit lehce k tělu). Volně dýchejte a držte 10 až 20 sekund. Zhluboka se nadechněte a s výdechem paži úplně povolte. Nechte relaxovat dobu dvojnásobnou oproti době, kdy jste sval stáhli.

  Protahování malého prsního svalu

  Protahování malého prsního svalu

  Trapézový sval

  Jste vsedě, jedno rameno tlačte směrem dolů, proveďte úklon hlavou na stranu opačnou (viz článek o strečinku).

  Zvedač lopatky

  Jste vsedě, jedno rameno tlačte směrem dolů, hlavu pootočte směrem k druhému rameni o asi 45 stupňů. Poté proveďte předklon, lehce dotáhněte rukou a trošku si zahýbejte hlavou, abyste cítili tah na zadní straně krku. V této pozici zůstaňte a prodýchejte.

  Protahování zvedače lopatky

  Protahování zvedače lopatky

  Posilování

  Než začneme posilovat, provedeme test síly dolních fixátorů lopatek (svalů, které drží lopatku „přilepenou“ k hrudníku. Pokud nefungují, lopatky se vnitřní hranou zvedají – snadno poznáte například při cvičení kliku).

  Lehněte si na břicho, paže položte ve vzpažení. Hlava během celého testu volně leží. Nyní paže otočte dlaněmi vzhůru a pokuste se je nadzvednout od podložky. Šlo to? Dobře, pokuste se držet paže nad zemí a provést pokrčení v loktech (jako byste si chtěli šplíchnout vodu na záda). Podařilo se? A byly lokty u hlavy, nebo se rozjely do stran? A zůstaly hýždě volné a nohy položené na podložce? Pokud ano, gratuluji, není to s vámi tak zlé. Pokud se vám však test nepodařil, jdeme si ukázat, jak na posilování.

  První fáze testu

  První fáze testu

  Druhá fáze testu

  Druhá fáze testu

  Krok 1 : Správné postavení lopatek

  Pokud si myslíte, že správné postavení lopatek je obsahem sokolského „ramena vzad, lopatky k sobě, vypni hruď“, pak jste na omylu a bylo by vhodné si pečlivě přečíst následující text. Správné postavení lopatek spočívá v jejich aktivaci směrem lehce k sobě a dolů k hýždím. Tento pohyb je nutno provést bez současného prohnutí v bederní oblasti zad a zvednutí žeber na přední straně hrudníku! Trénujte pravidelně a co nejčastěji.

  Krok 2: Posílení svalů

  Pokud jsou vaše svaly fixující lopatky hodně slabé (v testu se vám nepodařilo ani zvednout natažené paže od podložky), navrhuji je posílit analytickým cvičením a pak se vrhnout na krok 3.

  Cvik A: Zapažování vleže na břiše: Paže jsou podél těla dlaněmi nahoru, začněte pohybem ramen směrem od uší. Pomalu zvedněte natažené paže směrem ke stropu. Opakujte do doby pohyb nahoru-dolů, dokud jste schopni cvik provádět kvalitně.

  Cvik B: Natažené paže zvedněte směrem ke stropu. Pokuste se provést pohyb palci směrem k sobě.

  Cvik A

  Cvik A

  Cvik B

  Cvik B

  Krok 3: Komplexní cvičení

  Komplexním cvičením rozumíme cviky, při kterých dochází k zapojování svalů ve svalových smyčkách, v takové vzájemné kooperaci, která mimo vlastní silový výkon zároveň udržuje stabilizované klouby.

  Cvik A: Přenos váhy vpřed. Pozice na čtyřech, ramena stáhnout směrem od uší (vzdálenost ucho-rameno je co největší), pevné břišní svaly, rovná záda. Nohy a holeně volně leží na podložce. Hlava je v prodloužení krční páteře (nikoliv v záklonu). Pomalu proveďte pohyb směrem vpřed, udržte ramena ve správné pozici. Pozor na prohnutí zad. Pohyb provádějte pouze do okamžiku, než se začnou prohýbat bedra.

  Cvik B: Částečný vzpor. V pozici viz cvik A, opřete se o špičky nohou a zvedněte kolena nad podložku. Důležité je udržet pozici lopatek a rovná záda. Výdrž asi 3 až 5 sekund, pomalu vrátit zpět, opakovat. Nezadržujte dech! Pokud to půjde, zkuste přitáhnout jedno koleno směrem k břichu.

  Částečný vzpor

  Částečný vzpor

  Částečný vzpor s přitažením kolena

  Částečný vzpor s přitažením kolena

  Cvik C: Vzpor. Nutná je správná pozice ramen (nad lokty), lopatek (směrem od uší) a zpevnění středu těla. Variací je pohyb směrem za hlavou vpřed.

  Vzpor

  Vzpor

  Cvik D: Střecha. Z pozice vzporu proveďte pohyb pánví směrem ke stropu. Pohyb dolů brzděte, využíváte tak excentrické svalové aktivity (bržděný pohyb).

  Střecha

  Střecha

  Cvik E: Buďte klikaři a klikujte. Úplně dostačující jsou kliky modifikované, tedy na kolenou. Správná pozice ramen a zpevněný střed těla je nutností.

  Komplexní cvičení je velice přínosné kombinovat s cviky na fitness pomůckách, jakými jsou půlmíč, flowin, TRX a podobně. Ukázka cviků je níže.

  obrA
  obrB
  obrC
  obrD

  Rychlá záchrana: SU-JOK

  Sujok

  Sujok

  Pokud je vše na nic, ramena vás bolí a není kde si zacvičit, zkuste SU-JOK. Tedy reflexní terapii na rukou. Lze provádět prakticky kdekoliv. Terapeutické body pro ramena jsou v oblasti základních kloubů ukazováčku a malíčku z dlaňové strany ruky. Obecně zónu odpovídající neposlušnému ramenu poznáte tak, že na tlak bolí. Masírujte několikrát denně po směru hodinových ručiček (nebo i proti, zdroje se rozcházejí, vyzkoušejte tedy na sobě).

  ADL neboli správné užívání těla během dne

  Sed

  Ani sebelepší cvičení není dostačující, pokud zbývající část dne své tělo nutíte do nepřirozených pozic (což sed a psaní na počítači zcela jistě je). Ano, pracovat musíme, ale snažte se i během dne rovnat záda a ramena stáčet do správné pozice – směrem dolů a dozadu. Jednoduché cvičení do kanceláře – vsedě u stolu se opřete o předloktí (viz obrázek) a vytahujte se směrem do dálky (směrem šikmo nahoru - v ose páteře), pro představu: „jako byste chtěli vyrůst“. Při cvičení byste měli cítit svaly mezi lopatkami.

  Druhý je jednoduchý cvik bez pomůcek - „číšník“. Vsedě s lokty pokrčenými do 90 stupňů proveďte zevní rotaci v ramenou (předloktí jdou do strany), dlaně pořád směřují do stropu (představte si, že držíte plné tácy dobrot). Lopatky se snažíme přesvědčit k pohybu směrem k dolů a lehce k sobě. Pokud budete cvik číšník cvičit v práci a ruce přitom nebudou prázdné, nabydete zcela jistě vysoké obliby v kolektivu.

  Cvik číšník: počáteční pozice

  Cvik číšník: počáteční pozice

  Cvik číšník: konečná pozice

  Cvik číšník: konečná pozice

  Kateřina Honová, fyzioterapeutka

  Kateřina Honová, fyzioterapeutka

  Fyzioterapeutka a instruktorka fitness cvičení. Absolvovala velký počet specializačních školení, publikuje v odborných časopisech a vede vlastní akreditované kurzy. V praxi se zabývá aplikací fitness pomůcek do léčebné rehabilitační terapie.

  Žije a pracuje v Brně.

  • tisknout
  • sdílet
  • máte tip?

  Narovnejte svá kulatá ramena třeba cviky v práci u počítače

  P28a45v18e52l
  N59o63v35á22k
  Dobrý den, já patřím k těm, kteří ty ruce ani nezvednou a obě lopatky mám "odchlíplé" neustále. Zkoušel jsem...
  K77a94t81e18ř70i23n14a
  H16o58n34o15v71á
  Foto Dobrý den, máte několik možností. Cvičit doma - varianty cviků, jaké byly uvedeny v textu, můžete si je ztížit tím, že...
  Dají se nějak narovnat kulatá záda pomocí shybů na hrazdě? popřípadě jaký úchop? díky
  K51a18t10e39ř61i11n10a
  H15o72n72o15v30á
  Foto Shyby na hrazdě jsou velice pěkný cvik. Bohužel často pokulhává technika provedení. Kulatá záda jsem komplexním...

  V diskusi je 9 příspěvků, poslední příspěvek 26. 11. 2014, 19:59

  mobilní verze
  © 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
  Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.